Hvordan skal man træne sine målmænd?

Velkommen til Soccer Skills Academy Denmark´s blog som vil omhandle vores tanker, ideer og holdninger til træning af unge fodboldspillere.

Denne artikel er skrevet af chefmålmandsinstruktør Frederik Ingerslev og handler om målmandstræning og tankerne om det at være målmandstræner for unge målmænd i Danmark.

Som målmandstræner har jeg ansvaret for en person, der i sin holdsport er på en mental udfordret post. For at fungere på den post er det vigtigt, at rammerne for træningen tager udgangspunkt i en kultur hvor træningsparathed er en selvfølge og hvor målmandskulturen skal forenes med og køre ved siden af den almindelige kultur, der er på målmandens hold.

Moderne målmandstræning er fysisk og mental hårdt. Den tid hvor målmandstræning var, at målmandens far blev sat til at skyde nogle bolde på målmanden, og holdtræneren kunne sætte et flueben ved målmandstræning ved at lave afslutningstræning er forbi.

Moderne målmandstræning indeholder teknisk, fysisk og mental træning og er for specialister. Det kræver stor tillid målmand og målmandstræner imellem, da der udover de tekniske færdigheder også skal arbejdes med den mentale del som skal bære målmanden igennem de svære perioder. Det er vigtigt, at få informeret målmanden, holdtræneren og forældrene om, at det er to forskellige ting at være til målmandstræning og til almindelig holdtræning.

Jeg bruger meget energi på, at lærer målmændene, at den sparsomme tid som de har skal bruges fuldt ud til sidste minut. Tænk over, at hvis træningen starter 5 minutter senere og slutter 5 minutter før, så er målmanden gået glip af 16 % mulig træningstid i en tid, hvor målmandstræning er en knap ressource og det er marginaler der afgør succes eller fiasko.

Derfor arbejder vi ALTID udfra, at målmanden kommer forberedt og til tiden. Har spist rigtig, har drukket rigtigt, har sovet tilstrækkeligt og har lavet sine lektier og opgaver. Hvordan skal målmanden ellers få en optimal træning? Er disse forudsætninger på plads vil det blive en god træning med masser af læring til stede.

Hos Soccer Skills Academy Denmark forventer vi også, at tilgangen til læring sker ud fra ”jeg kommer for at træne og ikke blive trænet”

 

Nogen forstår ikke meningen bag, før den dag de er færdige med at spille. Andre tager det hurtigt til sig og udvikler en god åben tilgang for at ”træne” når de møder op hos mig.

For dem der ”kommer for at træne”, er det min erfaring, at uanset hvad de skal træne, om det er lavintens teknisk træning eller hård fysisk vintertræning, så går de fra træning med mere viden og følelsen af en ”fed” træning.

Jeg vil holde fast i sætningen ”jeg kommer for at træne og ikke blive trænet”  da det også gælder for mig som målmandsinstruktør.

Som rollemodel bærer jeg det store ansvar om at holde dem op på tankegangen til alle træningspas. Som instruktør starter det ved planlægningen hjemme ved skrivebordet hvor sidste træning bliver evalueret og den kommende træning bliver planlagt detaljeret udfra hvilke målmænd der skal instrueres og trænes med.

I Soccer Skills Academy Denmark arbejder vi detaljeret ud fra et årshjul hvor målmanden på 12 måneder, dels kommer igennem målmandens værktøjskasse og dels bliver mødt med masser af nødvendige gentagelser.Jeg ser desværre alt for mange målmænd som har 1 times træning med 6-10 forskellige øvelser, hvor de kun får max 7-12 gentagelser pr. øvelse. Dette er langt fra nok. Når jeg opbygger min træning, gør jeg mig overvejelser om, om der er nok gentagelser pr. træningssession. F.eks. har jeg i årshjulet lagt springteknik ind i 5 uger hvor hver træningspas indeholder 2 hovedøvelser med min. 120 aktioner.

Med Soccer Skills Academy Denmark´s årshjul får den enkelte målmand andel i den overordnede udviklingsplan, som skal sikre at alle de målmænd som vi arbejder med, kommer igennem de målmandsteknikker, fysiske krav og mentale redskaber, det kræver at være målmand.

Årshjulet tager udgangspunkt i, at man træner 52 uger om året min. 1 gang om ugen ved siden af sin klubtræning og introduceres til alle træningsemner og får gentagelser med dem. Årshjulet bygger på filosofien at dygtiggørelse kommer af flid og mange gentagelser. Så uanset hvor meget talent man besidder og hvilket niveau man kommer fra, kan man dygtiggøre  sig ved kontinuerlig gentagelser. Derfor bliver alle temaer trænet i min. 8 uger årligt.

Det betyder at Soccer Skills Academy Denmark’s målmænd med deltagelse i 1 ugentligt målmandstræning på et år når min. 1000 gentagelser i hovedøvelserne. Med struktureret træning i klubberne hvor målmandstræning indgår fra 1-3 gange om ugen fra tidlig alder vil målmanden været yderst fornuftigt klædt på til målmandsspillet.

Jeg kan ikke gentage nok til mine unge målmænd og deres forældre der søger succes. Vejen til succes er vilje, hårdt arbejde og seriøs forberedelse før, under og efter, træning og kamp.

Frederik Ingerslev, Februar 2017

Billede1